Daftar RT/RW

Berikut adalah data mengenai RT dan RW didesa Pamijen. RW didesa pamijen ada IV yaitu RW I yang diketuai oleh Drajat Pujianto. Di RW I ada 4 (empat) RT yaitu RT 1 yang diketuai oleh Suyitno, RT 2 yang diketuai oleh Arif Hidayat, RT 3 yang diketuai oleh Adiyanto, dan RT 4 yang diketuai oleh Suroyo. RW II yang diketuai oleh Riyanto. RW II memiliki 6 (enam) RT yaitu RT 1 yang diketuai oleh Budi Raharjo, RT 2 yang diketuai oleh Darkim, RT 3 yang diketuai oleh Tarjo Tarsikun, RT 4 yang diketuai oleh Nakum, RT 5 yang diketuai oleh Mudin, dan RT 6 yang diketuai oleh Suparman RW III yang diketuai oleh Kustanto. RW III memiliki 4 (empat) RT yaitu RT 1 yang diketuai oleh Suratman, RT 2 yang diketuai oleh Salimun, RT 3 yang diketuai oleh Joko Hardianto, dan RT 4 yang diketuai oleh Budianto. RW IV yang diketuai oleh Samantiara. RW IV memiliki 8 (delapan) RT yaitu RT 1 yang diketuai oleh H.Supriyanto,SH. , RT 2 yang diketuai oleh Drs.Sukata, RT 3 yang diketuai oleh M.Z.Rhomadni,A.Md , RT 4 yang diketuai oleh Rusman, RT 5 yang diketuai oleh Tugiman , RT 6 yang diketuai oleh Riyadi, RT 7 yang diketuai oleh Aris Minto, dan RT 8 yang diketuai oleh R.Susetijono